Εκδοροσφαγέων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 62/28.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11320/666/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 28.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εκδοροσφαγέων 2008

Δ.Α. 49/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών κ.λπ. που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη των Ενώσεων Εμπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς (διετής)

Εκδοροσφαγέων 2008

Σ.Σ.Ε. (1.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας (διετής)

Εκδοροσφαγέων 2006

Δ.Α. 45/2006 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών κ.λπ. που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη των Ενώσεων Εμπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς (διετής)

Εκδοροσφαγέων 2006

Σ.Σ.Ε. (11.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Εκδοροσφαγέων
Go to top