Τύπου τεχνικοί Αθηνών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (24.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου- μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 100/30.7.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2002

Σ.Σ.Ε. (26.3.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου- μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες- μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2002

Σ.Σ.Ε. (13.2.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών

Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2001

Σ.Σ.Ε. (9.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Τύπου τεχνικοί Αθηνών 1997

Σ.Σ.Ε. (10.2.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου- μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες- μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Τύπου τεχνικοί Αθηνών
Go to top