Βιολόγων ΝΠΙΔ

Περιγραφή:

Υ.Α. 49537/2368/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(διετής) (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βιολόγων ΝΠΙΔ 2002

Υ.Α. 11879/2002 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 891/15.7.2002)

Βιολόγων ΝΠΙΔ 2001

Υ.Α. 13267/2001 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1220/19.9.2001)

Βιολόγων ΝΠΙΔ 2000

Υ.Α. 13331/2000 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1566/22.12.2000)

Σελίδες

Εγγραφή στο Βιολόγων ΝΠΙΔ
Go to top