Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων

Περιγραφή:

Υ.Α. 49552/2373/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)(διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων 2006

Υ.Α. 12187/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται
στα Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας όλης της χώρας
(ΦΕΚ Β 1194/31.8.2006)(διετής)

Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων 2005

Υ.Α. 11499/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φυσικοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων 2004

Υ.Α. 12495/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Φυσικοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων 2003

Υ.Α. 14764/2003 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Φυσικοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας όλης της Χώρας (ΦΕΚ Β 716/5.6.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων
Go to top