Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.8.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 106/19.8.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου 2007

Σ.Σ.Ε. (13.12.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου 2006

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (18.12.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου 2006

Σ.Σ.Ε. (18.12.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου 2005

Σ.Σ.Ε. (26.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Σελίδες

Εγγραφή στο Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου
Go to top