Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.2.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:6/6.2.2009)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) 2008

Σ.Σ.Ε. (22.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.

Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) 2007

Σ.Σ.Ε. (19.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.

Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) 2006

Σ.Σ.Ε. (1.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ. (Συμπληρωματική της από 16.1.2006 Σ.Σ.Ε.)

Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) 2006

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (16.1.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.

Σελίδες

Εγγραφή στο Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)
Go to top