Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί)

Περιγραφή:

ΔΑ 12/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/31.3.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί) 2008

ΔΑ 57/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού

Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί) 2007

Σ.Σ.Ε. (11.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού

Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί) 2006

Σ.Σ.Ε. (21.12.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού

Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί) 2005

Σ.Σ.Ε. (20.12.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού

Σελίδες

Εγγραφή στο Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί)
Go to top