Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν.-Γ.Ε.Σ.-Γ.Ε.Α. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού - Αεροπορίας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 150/19.11.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 2007

Σ.Σ.Ε. (12.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν.-Γ.Ε.Σ.-Γ.Ε.Α. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού - Αεροπορίας

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 2006

Σ.Σ.Ε. (20.12.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού - Αεροπορίας

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 2005

Σ.Σ.Ε. (29.11.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού - Αεροπορίας

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 2004

Σ.Σ.Ε. (31.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού – Στρατού – Αεροπορίας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ
Go to top