Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών και ηλεκτρολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του «Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων - ΤΟ ΒΕΛΟΣ»

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 2/9.9.2010)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 2009

Σ.Σ.Ε. (15.5.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών και ηλεκτρολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του «Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων - ΤΟ ΒΕΛΟΣ»

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 2006

Δ.Α. 58/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων "ΤΟ ΒΕΛΟΣ"

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 2005

Δ.Α. 62/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του “Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων –ΤΟ ΒΕΛΟΣ”

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 2004

Δ.Α. 50/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης Ηλεκτροτεχνιτών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του “Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων-ΤΟ ΒΕΛΟΣ”

Σελίδες

Εγγραφή στο Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες)
Go to top