Ναυστάθμου Κρήτης (Ειδικές εγκαταστάσεις)

Περιγραφή:

Δ.Α. 5/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 1/25.2.2003)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυστάθμου Κρήτης (Ειδικές εγκαταστάσεις) 2000

Σ.Σ.Ε. (24.11.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ειδικών Εγκαταστάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Εγγραφή στο Ναυστάθμου Κρήτης (Ειδικές εγκαταστάσεις)
Go to top