Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 11/26.6.2019
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων) 2006

Υ.Α. 25411/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΦΕΚ Β 1513/13.10.2006)

Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων) 2005

Υ.Α. 834/2/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΦΕΚ Β 25/14.1.2005)

Εγγραφή στο Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ)
Go to top