Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.  5.8.2022 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του Ν.3429/2005

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 19/11.8.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Σημείωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης,  Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Οικονόμου

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ) 2019

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005

Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων) 2006

Υ.Α. 25411/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΦΕΚ Β 1513/13.10.2006)

Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων) 2005

Υ.Α. 834/2/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΦΕΚ Β 25/14.1.2005)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ)
Go to top