Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων)

Περιγραφή:

Υ.Α. 25411/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΦΕΚ Β 1513/13.10.2006)

Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων) 2005

Υ.Α. 834/2/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΦΕΚ Β 25/14.1.2005)

Εγγραφή στο Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων)
Go to top