Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ

Περιγραφή:

Υ.Α. 49545/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2002

Υ.Α. 11875/2002 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 891/15-7-2002)

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2001

Υ.Α. 13269/2001 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1220/19-9-2001)

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2000

Υ.A. 12922/2000 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.) (ΦΕΚ Β 1397/15-11-2000)

Σελίδες

Εγγραφή στο Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ
Go to top