Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(14.2.2023) για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των οδηγών φορτηγών Αυτοκινήτων -πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Επιθεώρησης Εργασίας Κ. Μακεδονίας 1/16.2.2023
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2022

Σ.Σ.Ε.(17.5.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2021

Σ.Σ.Ε.(27.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2019

Σ.Σ.Ε.(29.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

 

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2018

Σ.Σ.Ε.(13.4.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος
Go to top