Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής

Περιγραφή:

Υ.Α. 49539/2369/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2006

Υ.Α. 12193 /2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1193/31.8.2006) (διετής)

Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2005

Υ.Α. 11500/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2004

Υ.Α. 12497/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2003

Υ.Α. 14765/2003 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 716/5.6.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής
Go to top