Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό)

Περιγραφή:

Υ.Α. 49559/2375/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του Ημεδαπού Προσωπικού που απασχολείται στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό) 2006

Υ.Α. 12190/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του Ημεδαπού Προσωπικού που απασχολείται στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα
(ΦΕΚ Β 1194/31.8.2006) (διετής)

Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό) 2005

Υ.Α. 11502/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Ημεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό) 2004

Υ.Α. 12500/2004 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ημεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό) 2003

Υ.Α. 14768/2003 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών ημεδαπού προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 716/5.6.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό)
Go to top