Ραδιοφώνου Συντακτών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - Συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (ΕΣΗΕΑ-ΕΙΙΡΑ)(διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 92/11.12.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10636/822/6.3.2009 (ΦΕΚ Β 482/16.3.2009) Υποχρεωτική από: 11.12.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοφώνου Συντακτών 2006

Σ.Σ.Ε. (4.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - Συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (διετής)

Ραδιοφώνου Συντακτών 2006

Σ.Σ.Ε. (14.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (διετής)

Ραδιοφώνου Συντακτών 2004

Σ.Σ.Ε. (21.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων- Συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς σταθμούς (ΕΣΗΕΑ - ΕΙΙΡΑ) (διετής)

Ραδιοφώνου Συντακτών 2004

Σ.Σ.Ε. (9.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΕΕ) που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Από 1.5.2004 έως 30.4.2006)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ραδιοφώνου Συντακτών
Go to top