Γραφείων Τελετών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(1.10.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών του Σωματείου Νεκροκομιστών Θεσσαλονίκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρ. Μακεδονίας 4/15.10.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γραφείων Τελετών 2011

Σ.Σ.Ε.(20.6.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατών Τελετών (νεκροπομπών) που απασχολούνται από τα Γραφεία Τελετών στα Νεκροταφεία περιοχής Θεσσαλονίκης,Προαστίων και Μακεδονίας Θράκης

Γραφείων Τελετών 2010

Σ.Σ.Ε.(25.3.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατών Τελετών (νεκροπομπών) που απασχολούνται από τα Γραφεία Τελετών στα Νεκροταφεία περιοχής Θεσσαλονίκης,Προαστίων και Μακεδονίας Θράκης

Γραφείων Τελετών 2009

Σ.Σ.Ε.(25.3.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατών Τελετών (νεκροπομπών) που απασχολούνται από τα Γραφεία Τελετών στα Νεκροταφεία περιοχής Θεσσαλονίκης,Προαστίων και Μακεδονίας Θράκης

Γραφείων Τελετών 2007

Σ.Σ.Ε. (19.12.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατών Τελετών (νεκροπομπών) που απασχολούνται από τα Γραφεία Τελετών στα Νεκροταφεία περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Γραφείων Τελετών
Go to top