Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Πεζών Ηρακλείου)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σμων Πεζών (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 12/20.9.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Πεζών Ηρακλείου)
Go to top