Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.9.2010) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο νομό Χανίων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ.Κοιν. Επιθ Ν. Χανίων 4/21.11.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων) 2009

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 56/09 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο νομό Χανίων

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων) 2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 4/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπηρετούν στο Ναύσταθμο Κρήτης και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νομό Χανίων

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων) 2007

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 7/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπηρετούν στο Ναύσταθμο Κρήτης και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νομό Χανίων

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων) 2007

Σ.Σ.Ε. (10.8.2007) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου (Σ.Ε.Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίοι απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Σελίδες

Εγγραφή στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων)
Go to top