Οινολόγων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 149/11.11.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οινολόγων 2006

Σ.Σ.Ε. (20.9.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Οινολόγων 2005

Σ.Σ.Ε. (15.2.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από το Ν. 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Εγγραφή στο Οινολόγων
Go to top