Εργοδηγών σχεδιαστών δημοσίου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (20.9.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών-Σχεδιαστών απασχολουμένων στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 101/21.9.2005)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Εργοδηγών σχεδιαστών δημοσίου
Go to top