Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Βοιωτίας

Περιγραφή:

Δ.Α. 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Βοιωτίας 15/16.12.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Εγγραφή στο Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Βοιωτίας
Go to top