Χαρτοποιίας (Βιοτεχνίας)

Περιγραφή:

Για τη ΣΣΕ του 2006 δείτε τη ΣΣΕ <a href="http://www.omed.gr/index.php?module=mysse&action=data&myid=176"> Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χαρτοποιίας (Βιοτεχνίας) 2005

Σ.Σ.Ε. (23.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών/-τριών Χαρτοποιίας, Χαρτονοποιίας, Πολτού, Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Διαμόρφωσης Χάρτου όλης της χώρας

Εγγραφή στο Χαρτοποιίας (Βιοτεχνίας)
Go to top