Κτηνιάτρων (Επιχειρήσεων μελών ΣΑΕΠΚΦ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (1.10.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία στα μέλη του Συνδέσμου Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων όλης της Χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 57/24.11.09)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κτηνιάτρων (Επιχειρήσεων μελών ΣΑΕΠΚΦ) 2005

Δ.Α. 24/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Αντιπροσώπων- Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων (διετής)

Εγγραφή στο Κτηνιάτρων (Επιχειρήσεων μελών ΣΑΕΠΚΦ)
Go to top