Γεωπόνων Δημοσίου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (20.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 137/28.12.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Γεωπόνων Δημοσίου
Go to top