Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ)

Περιγραφή:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑ 7/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) που απασχολούνται στα Περιοδικά των Εκδοτικών Επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 5/17.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ) 2010

Σ.Σ.Ε. (25.6.2010) για του όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλων

Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ) 2009

Σ.Σ.Ε. (9.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα Περιοδικά των Εκδοτικών Επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ

Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ) 2008

Σ.Σ.Ε. (23.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα Περιοδικά των Εκδοτικών Επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ

Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ) 2006

Σ.Σ.Ε. (31.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα Περιοδικά των Εκδοτικών Επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ)
Go to top