Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ)

Περιγραφή:

Υ.Α. 49548/2372/2008 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε Εκδοτικές Επιχειρήσεις Περιοδικών Εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (διετής) (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2006

Υ.Α. 11783/2006 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε Εκδοτικές Επιχειρήσεις Περιοδικών Εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου
(ΦΕΚ Β 923/17.7.2006)

Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2004

Υ.Α. 13535/2004 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις Περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΦΕΚ Β 1856/14.12.2004)
(διετής)

Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2004

Υ.Α. 10497/2004 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις Περιοδικών εντύπων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 365/20.2.2004)

Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2002

Υ.Α. 12526/2002 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε Εκδοτικές Επιχειρήσεις Περιοδικών Εντύπων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1253/25.9.2002)

Σελίδες

Εγγραφή στο Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ)
Go to top