Οδηγών ΔΕΑΣ Κω

Περιγραφή:

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (26.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών της Δ.Ε.Α.Σ.Κ. ΚΩ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 3/20.9.2006)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Οδηγών ΔΕΑΣ Κω
Go to top