Κεντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

Περιγραφή:

ΔΑ 27/2011 για τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Εργασίας:4.1.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Κεντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
Go to top