Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών

Περιγραφή:

ΣΣΕ (10.1.2013)των πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Επιθ Εργασίας Νίκαιας:2/11.2.2013
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εγγραφή στο Φορτοεκφορτωτών  Κεντρικής  Λαχαναγοράς  Αθηνών
Go to top