Εξωρυκτική Βιομηχανία

Δ.Α. 16/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας - χώματος και μαρμάρου

Εξεδόθη στις 14 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Κ. Παπαδημητρίου), στην Αθήνα, η Δ.Α. 16/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας - χώματος και μαρμάρου", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

α) της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
γ) του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ,
δ) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος,
ε) της Ομοσπονδίας Σωματείων μαρμάρων Ελλάδος
στ) του Πναελληνίου Συνδέσμου Λατομικών Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου, και
ζ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 8/20-6-2006)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας

Υπεγράφει στις 24 Μαΐου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων,
γ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα διετής Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 38/6-6-2006)

Εγγραφή στο Εξωρυκτική Βιομηχανία
Go to top