Δασολόγων βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (11.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δασολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της Χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 54/17.7.2003)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δασολόγων βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (18.10.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δασολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Δασολόγων βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε. (20.11.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δασολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της Χώρας

Εγγραφή στο Δασολόγων βιομηχανίας
Go to top