Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 29/1.10.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2002

Σ.Σ.Ε. (11.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας (διετής)

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2001

Σ.Σ.Ε. (24.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2000

Δ.Α. 14/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1998

Σ.Σ.Ε. (26.5.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Go to top