Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 61/23.12.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας 2008

Σ.Σ.Ε. (24.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (διετής)

Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας 2006

Σ.Σ.Ε. (20.9.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών)
ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (διετής)

Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας 2004

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (βοηθών πτυχιούχων εργοδηγών χημικών) ολόκληρης της Χώρας, (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (διετής)

Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας 2002

Σ.Σ.Ε. (25.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (βοηθών πτυχιούχων εργοδηγών χημικών) ολόκληρης της Χώρας, (πλην Μακεδονίας και Θράκης)) (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας
Go to top