Ζωοτροφών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής Ζωοτροφών και Πτηνοτροφών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 46/7.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11314/660/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ζωοτροφών 2008

Σ.Σ.Ε. (7.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής Ζωοτροφών και Πτηνοτροφών όλης της χώρας (διετής)

Ζωοτροφών 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών
και Βιοτεχνιών παραγωγής Ζωοτροφών και Πτηνοτροφών όλης της χώρας (διετής)

Ζωοτροφών 2004

Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Παραγωγής Ζωοτροφών και Πτηνοτροφών όλης της χώρας (διετής)

Ζωοτροφών 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και βιοτεχνών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτρόφων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ζωοτροφών
Go to top