Θυρωρών πολυκατοικιών

Περιγραφή:

ΣΣΕ (2.12.2010) για τους όρους εργασίας και αμοιβής θυρωρών και προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων κατοικιών και γραφείων (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ Υπ. Εργασίας. 41/3.12.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Θυρωρών πολυκατοικιών 2008

ΣΣΕ (15.5.08) για τους όρους εργασίας και αμοιβής θυρωρών και προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων κατοικιών και γραφείων (διετής)

Θυρωρών πολυκατοικιών 2006

Σ.Σ.Ε. (30.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας (διετής)

Θυρωρών πολυκατοικιών 2004

Σ.Σ.Ε. (11.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Θυρωρών στις Πολυκατοικίες και τα Μέγαρα όλης της χώρας (Συμπληρωματική)(διετής)

Θυρωρών πολυκατοικιών 2004

Σ.Σ.Ε. (27.5.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Θυρωρών στις Πολυκατοικίες και τα Μέγαρα όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Θυρωρών πολυκατοικιών
Go to top