Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (20.12.2010) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/1.2.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11333/679/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.2.2011
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης 2009

Σ.Σ.Ε. (1.12.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης 2008

Σ.Σ.Ε. (13.3.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης 2007

Σ.Σ.Ε. (5.11.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2007-2008 (ισχύει από 1.9.2007)

Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης 2007

Σ.Σ.Ε. (2.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Σελίδες

Εγγραφή στο Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης
Go to top