Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.10.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 55/22.10.2009)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών 2008

Σ.Σ.Ε. (18.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας

Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών 2007

Σ.Σ.Ε. (25.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας

Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών 2006

Σ.Σ.Ε. (13.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας

Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών 2005

Σ.Σ.Ε. (19.10.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών
Go to top