Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ

Περιγραφή:

Υ.Α. 49532/2365/2008 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ 2002

Υ.A. 11882/2002 Καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα,
ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 891/15.7.2002)

Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ 2001

Υ.Α. 12279/2001 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας
(ΦΕΚ Β 793/22.6.2001)

Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ 2000

Υ.Α. 13328/2000 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα ΝΠΙΔ, Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας (ΦΕΚ Β 1549/14.12.2000)

Σελίδες

Εγγραφή στο Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ
Go to top