Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ

Περιγραφή:

Υ.Α. 49532/2365/2008 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ 2006

Υ.Α. 12192/2006 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που
απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1194/31.8.2006) (διετής)

Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ 2005

Υ.Α. 11704/2005 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα,
ολόκληρης της χώρας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 705/25.5.2005)

Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ 2004

Υ.Α. 12498/2004 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ 2003

Υ.Α. 14767/2003 καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 716/5.6.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ
Go to top