Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 30/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών - γεωτρυπανιστών και μηχανοδηγών εκσκαπτικών ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχειρήσεων και εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 23/5.8.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13391/4.2.2003 (ΦΕΚ Β 161/14.2.2003)Υποχρεωτική από: 5.8.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top