Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ατμοπλοϊκών και Πρακτορειακών Υπαλλήλων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(24.6.1997) (διορθωτική) της από 30.5.1997 εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας

Πράξη Κατάθεσης:
Π. Κ. Υπουργείου Εργασίας:91/1.8.1997
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε. (30.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1996

Δ.Α. 36/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και τα γραφεία Ταξειδίων όλης της χώρας

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(23.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ατμοπλοϊκών και Πρακτορειακών Υπαλλήλων
Go to top