Σύνδεσμος Πρακτορειακών και Ναυτιλιακών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΠΝΥΕ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.8.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τα γραφεία ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 129/4.10.2000)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2000

Σ.Σ.Ε. (14.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ναυτικά πρακτορεία και στα γραφεία ταξιδίων όλης της χώρας (διετής)

Ρυμουλκών 1997

Σ.Σ.Ε. (13.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των Εργαζομένων στα Ρυμουλκά και Ναυαγοσωστικά Γραφεία 

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε.(24.6.1997) (διορθωτική) της από 30.5.1997 εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε. (30.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Πρακτορειακών και Ναυτιλιακών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΠΝΥΕ)
Go to top