Σωματείο Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος

Περιγραφή:

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 1/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πυροσβεστικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μελών του Σωματείου Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος

 

Πράξη Κατάθεσης:
Δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Σωματείο Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος
Go to top