ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ)

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ) 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (Αφορά τους εργαζόμενους, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, οδήγους και βοηθούς Διανομής της εταιρείας στο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ)

Εγγραφή στο ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ)
Go to top