ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ) 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (Αφορά τους εργαζόμενους, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, οδήγους και βοηθούς Διανομής της εταιρείας στο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ)

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
118/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top