Επισιτιστικά καταστήματα Ρόδου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(11.4.2023) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα επισιτιστικά καταστήματα της νήσου Ρόδου

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 6/26.4.2023
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Επισιτιστικά καταστήματα Ρόδου
Go to top