Επισιτιστικά – εμπορικά καταστήματα Θήρας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. 23.8.2022 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα επισιτιστικά και εμπορικά καταστήματα της νήσου Θήρας.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 20/24.8.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Επισιτιστικά – εμπορικά καταστήματα Θήρας
Go to top