Επισιτιστικά - εμπορικά καταστήματα Θήρας 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. 23.8.2022 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα επισιτιστικά και εμπορικά καταστήματα της νήσου Θήρας.

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 20/24.8.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top