Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)

Περιγραφή:

ΔΑ 18/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2009

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/9.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26002/2140/24.8.2009 (ΦΕΚ Β 1811/1.9.2009) Υποχρεωτική από: 9.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργίας 2005

Δ.Α. 38/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιομηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των Απασχολουμένων στα Βαφεία, Τυποβαφεία, Φινιριστήρια των Επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των Εργαζομένων σε Εκκοκκιστήρια Βάμβακος όλης της χώρας

Γουνεργατών 2005

Σ.Σ.Ε. (3.8.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Υποδηματεργατών 2005

Σ.Σ.Ε. (18.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υποδηματεργατών-τριών όλης της χώρας

Βαφεία-Καθαριστήρια 2005

Σ.Σ.Ε. (22.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Βαφεία Καθαριστήρια-Μηχανικά και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια, Φινιριστήρια Στεγνωτήρια και Σιδερωτήρια Ενδυμάτων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)
Go to top